Партньори

logo_op_een_rij.png

logo_partner.jpgПартньорите в европейския проект Enablin+ са 8.

Всеки партньор сътрудничи в собствения си регион с местни/регионални/национални мрежи, които се състоят от доставчици на професионално обучение, доставчици на услуги и родителски организации. Консорциумът Enablin+ ще работи съвместно с всички специалисти, които се занимават с целевата група на децата с КИНП.

logo_GP.jpgДобри практики


logo_associate.jpg

Искате ли да се присъедините към нашата международна мрежа?

Моля, свържете се с нас

Търсим представители на бизнеса и на нестопанския сектор, които споделят основните концепции на този проект: включване, активно участие в качеството на живот и качеството на подкрепа.

Как и защо това партньорство?

  • Да бъде мултидисциплинарно (образователен, медицински, социален сектор)
  • Да има и родители, и специалисти като източник на знания
  • Да има обучителни институции, които лесно могат да организират модули за обучение на работното място
  • Да има изследователски институции и студенти, които изготвят дипломни работи за извършване на проучвания
  • Да има доставчици на услуги, които могат да прилагат модулното обучение и да докладват за опита си


uantwerpen.png


University of Antwerp

INCENA - Inclusion & Enablement

Contact person: Jo Lebeer
Belgium

Project coordinator
Read more...


cesap.png


CESAP Comité d'Etudes d'Education et de

Soins auprès des Personnes Polyhandicapées

Contact person: Eric ZollaFrance

Leader of workpackage 3 in collaboration with Nijland & Kroes
Read more...


stfrancois.png


Association St-François d'Assise

Pôle Handicap

Contact person: Elisabeth Houot 
France


Leader of workpackage 1
Read more...


doncarlo.png


Don Carlo Gnocchi Foundation

Child rehabilitation service

Contact person: Marina Rodocanachi
Italy

Leader of workpackage 5. 
Read more...


Nijland-en-Kroes.jpg


Nijland & Kroes

Expert Centre for Education & Care

Contact person: Mia Nijland
The Netherlands

Leader of workpackage 3 in collaboration with CESAP. 
Read more...


babes.png


Babes-Bolyai University

Dpt. Applied Psychology Cluj-Napoca

Contact person: Reka Orban
Romania

Leader of workpackage 4. 
More information will follow


karindom.png


Karin Dom Foundation


Contact person: Vesselina Vassileva
Bulgaria

Leader of workpackage 2 in collaboration with University Antwerp. 


evora.png


Universidade de Evora

Centre for the study of Psychology & Education

Contact person: Adelinda Candeias
Portugal

Leader of workpackage 6
Read more...